انتخاب من به عنوان ناظر عالی

بسیار مفتخرم که پس از رقابتی ظاهرا فشرده بنده به عنوان یکی از ناظران عالی از طرف نظام مهندسی فارس انتخاب شده ام. محض اطلاع شما خواننده محترم باید بگویم که ناظر  یک ساختمان پس از کنترل عملیات اجرایی یک ساختمان ، در هر مرحله موظف است که گزارش آن را ( اگر انجام کار مورد تاییدش باشد ) به شهرداری ارائه دهد .

شهرداری هم این گزارش را بسته به اهمیت ساختمان یا خودش و یا از طریق ناظران عالی (که افرادی برگزیده از میان مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی هستند ) در محل پروژه مورد کنترل مضاعف قرار میدهد تا از اشتباهات احتمالی جلوگیری به عمل آورده شود.

انتخاب برای این عنوان بار مسئولیت را برای من بسیار بالا میبرد چون در مقام کنترل کننده ی کار دیگر همکاران ، بسیار ناخوشایند است که از کار خودم توسط دیگران ایراد گرفته شود.

خداوند یار من در انجام این مسئولیت باشد.

/ 0 نظر / 23 بازدید