مسابقه با زمان

یکی دو ماه گذشته مسابقه ای با سرعت هرچه تمامتر بین سازندگان ساختمان از یک طرف و گذشت زمان از طرف دیگر شروع شده است.

بالا رفتن قیمتهای مصالح ساختمانی و دستمزدها ، قیمت ساخت را با مشخصات متوسط به حدود 500 هزار تومان در هر متر مربع رسانده است و سازندگان با تمام قوا تلاش میکنند تا سرعت اجرا را از سرعت بالا رفتن قیمت مصالح بیشتر کنند.

خداوند آخر و عاقبت همه را به خیر منتهی نماید . آمین

/ 0 نظر / 10 بازدید