تغییرات در نحوه ارائه خدمات مهندسی

از ابتدای خرداد ماه سال 1392 مالکین و سازندگان در سطح شهر شیراز ( فقط شیراز  و نه در صدرا ) نمیتوانند از ناظرین انتخابی خود استفاده کنند و سیستم جدید کامپیوتری شهرداری به صورت اتفاقی ناظرین را به مالکین معرفی منماید و مالکین ملزم به مراجعه به ناظر پیشنهادی میباشند.

البته محاسبات سازه و طراحی معماری شامل این داستان نمیباشد و ضمنا اگر زیر بنای ساختمان شما بیشتر از 2000 متر باشد هم شامل این قضیه نمیشوید و میتوانیدناظر را خودتان انتخاب نمایید

/ 0 نظر / 25 بازدید